JUBILEUSZ 50 LECIA KAPŁAŃSTWA KS.KANONIKA MARIANA MYJAKA – GOŁKOWICE – 27.06.2021