KSM - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

  Katolickie  Stowarzyszenie  Młodzieży w Parafii Gołkowice istnieje od września 2015 roku. Grupa  składa się z 20 młodych osób, będących w różnym wieku, bowiem wśród nas znajdują się zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Spotkania formacyjne członków stowarzyszenia odbywają się w każdy piątek, po Mszy Świętej wieczornej, ich celem jest umocnienie wiary, duchowy  wzrost oraz poznanie  Słowa  Bożego, zapisanego na kartkach Pisma  Świętego. […]

KSM Parafia Gołkowice
Akcja katolicka Gołkowice Małopolska

AK - Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, działąjcym w oparciu o struktury kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.
Jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej głównym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. […]

Caritas

Początki Caritas Diecezji Tarnowskiej sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną […]