Wydarzenia Parafia Gołkowice

ORSZAK TRZECH KRÓLI – 6 styczeń 2020. (galeria: https://parafiagolkowice.pl/parafia/galeria/ )

W tym dniu, w godzinach południowych parafia Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach, dołączyła do krajowego OTK po raz trzeci. W 850 miejscach, ale i poza granicami kraju w 18 państwach Ci którzy tworzyli „Orszak” połączyli się opowiadając, tak jak potrafili najlepiej, historię

sprzed dwóch tysięcy lat. Zaprosili wszystkich, aby w Dniu Święta Objawienia Pańskiego, podążyć za Trzema Królami, złożyć pokłon nowo

narodzonemu Jezusowi. „Orszak Trzech Króli” w tym roku w całym kraju przeszedł pod hasłem „CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ”, nawiązując do kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Dziękowaliśmy za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, za „Cud nad Wisłą”, który miał miejsce 100 lat temu, za cuda, które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co dzień.

Aby nawiązać do historii sprzed dwóch tysięcy lat, rozpoczęliśmy sceną

„Wizyta Trzech Króli u Heroda” w parafialnej kaplicy w Skrudzinie.

„Orszak” prowadziła Gwiazda betlejemska, anioły, dzieci, pastuszkowie,

„Kolędnicy Misyjni” w barwnych strojach, parafianie w strojach ludowych, w królewskich strojach podążali konno w bieli zimowego puchu Trzej Królowie.

Z logo „Orszaku”, banerem „Cuda, cuda ogłaszają”, ze śpiewem kolęd na  ustach, kolorowymi koronami na głowach przemierzano 2 km drogę, w stronę kościoła parafialnego w Gołkowicach, gdzie odbyła się kolejna plenerowa scena: „Pokłon Trzech Króli  z darami dla Jezusa : złoto, kadzidło i mirrę „ wręczyli Królowie „Orszaku”. Wszyscy wierni oddali swój pokłon nowo narodzonemu Królowi w obecności Świętej Rodziny.

Parafialny „Orszak” zakończyła  Msza Święta z Eucharystią.

Parafialny „Orszak Trzech Króli” zorganizował POAK Gołkowice przy udziale Ks.  Proboszcza Asystenta POAK  Kazimierza Koszyka.

POAK Jadwiga Gomółka

Msza Święta o uzdrowienie duchowe, moralne, emocjonalne, fizyczne i modlitwa wstawiennicza, prowadzona przez Ojca Pacyfika Iwaszko będzie w Parafii w Gołkowicach 26 listopada  2019 roku – wtorek  o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszamy

Chleb Świętego Antoniego.

W niedzielę 6 października 2019r. odbyła się w naszej parafii coroczna akcja Caritas – Chlebki Świętego Antoniego. Nasza parafialna Caritas wraz ze Szkolnym Kołem Caritas działającym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych, starała się pozyskać środki finansowe na działalność charytatywną prowadzoną
w naszej parafii.
Hojność ofiarodawców była znacząca i za nią pragniemy z całego serca podziękować przede wszystkim: Piekarni SHP w Starym Sączu
za upieczenie chlebków oraz wszystkim, którzy je nabywając, złożyli ofiary pieniężne. Dzięki zebranym środkom uda się zapewne zakupić węgiel, zrobić paczki świąteczne, opłacić lekarstwa oraz w inny sposób pomóc najbardziej potrzebującym osobom w naszej parafialnej rodzinie.
Wszystkim zaangażowanym w akcję, składamy serdeczne Bóg zapłać za poświęcony czas, pracę, dobre i wrażliwe serce oraz za wszelką życzliwość. Niech dobro dzieli się jak chleb dając siłę każdemu dającemu i obdarowanemu.

Skąd wzięła się tradycja chleba św. Antoniego?

Kiedy patrzymy na postać św. Antoniego Padewskiego, to możemy dostrzec, że w jego życiu widoczne stały się dwa istotne nurty działania Kościoła – głoszenie Ewangelii i posługa ubogim.

Od czasów apostolskich Kościół nieustannie sprawuje liturgię, przepowiada słowo Boże i troszczy się o najbiedniejszych. Naśladuje w tym Jezusa, który chodził i nauczał o Królestwie niebieskim, ale też dostrzegał w tłumie potrzebujących i przynosił im ulgę w ich cierpieniu.

Cud i zepsuty zamek

Wśród licznych opowieści o cudach za sprawą św. Antoniego, w pamięci ludzi zachowała się i taka, która miała się stać źródłem pięknej tradycji. Otóż pewna kobieta w Lizbonie, zajęta pracami domowymi, nie zwróciła uwagi, że jej kilkuletni syn nachylił się nad balią z wodą. Chłopiec wpadł do środka i utonął. Matka nie zdążyła go uratować. Zrozpaczona zaczęła wzywać św. Antoniego, błagając o przywrócenie życia dziecku. Wśród tego rozpaczliwego wołania, złożyła Świętemu z Padwy obietnicę, że jeśli tylko syn ożyje, ona przekaże ubogim tyle mąki, ile waży ciało chłopca. Swoją determinacją i hojnością ujęła Świętego i ten wstawił się za nią u Boga. Chłopiec ożył, a mieszkańcy miasta na pamiątkę tego wydarzenia, we wspomnienie liturgiczne św. Antoniego – 13 czerwca, zaczęli wypiekać chleby, które rozdawane były potrzebującym.

Współcześnie w wielu kościołach święci się chlebki, które potem są rozdawane  na pamiątkę cudu, jakiego Święty dokonał w Lizbonie. Pieniądze na ten dar zbierane są przez cały rok do puszek, które znajdują się obok wizerunków Świętego z napisem „Chleb św. Antoniego”. Być może właśnie legendarna opowieść lizbońska stoi u źródeł tej pięknej tradycji, ale sam rytuał narodził się najprawdopodobniej pod koniec XIX w. W 1890 r. Ludwice Bouffier z Tuluzy zepsuł się zamek do sekretarzyka. Kobieta nie mogła przez to wykonać pracy, która była źródłem jej utrzymania. Wezwanie ślusarza było zbyt kosztowne. Luiza była czcicielką św. Antoniego, a więc poprosiła Świętego o pomoc. I podobnie jak kobieta z Lizbony, obiecała mu złożyć ofiarę na ubogich. Została wysłuchana, a wieść o tym, że św. Antoni jest szczególnie wrażliwy na głos tych, którzy swą troską chcą otoczyć najbiedniejszych, szybko się rozeszła i przerodziła się wkrótce w znany po dziś dzień zwyczaj.

Nie zatykaj uszu

Nie bez powodu św. Antoniego uważa się za orędownika ubogich. Za życia troszczył się on nie tylko o dusze swych słuchaczy. Głosił słowo Boże, wzywał do nawrócenia, poruszał serca, ale widział człowieka w całości – jego duszę i ciało. Widział nędzę duchową i był na nią wrażliwy, ale także dostrzegał nędzę materialną. Nie przechodził obojętnie obok tych, którzy byli w potrzebie. Pracował w przytułku dla ubogich, znanych jest wiele opowieści o pomocy, jaką uzyskali od niego Ci, którzy się do niego zwrócili o wsparcie. Chociaż sam – w duchu franciszkańskim – niczego nie posiadał, potrafił innych obdarować, znaleźć dla nich środki potrzebne do życia.

Z „Posłańca Świętego Antoniego” – Ks. proboszcz

Rok 2019 – Synaj w Nowym Sączu

     W sobotę, 5 października 2019 r. o godzinie 14.00 w Nowym Sączu odbyło się kolejne spotkanie młodych po nazwą “Synaj”! Członkowie KSM-u z naszej parafii uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu. „Synaj” był przygotowaniem do europejskiego spotkania młodych Taize, które w tym roku odbędzie się właśnie w Polsce, we Wrocławiu. Wygłoszone świadectwa zachęcały młodzież do zostania wolontariuszami podczas tego wydarzenia. „To miejsce, gdzie można pobyć z Bogiem i ludźmi, odkryć prostotę i miłosierdzie.” – mówił Szymon, który na Taize był już wiele razy. Synaj odbył się też na dzień przed Marszem dla Życia i Rodziny. Zgromadzeni modlili się o dobre przygotowanie do tego wydarzenia. Program spotkania był niezwykle bogaty, młodzież uczestniczyła m. in. w konferencji, adoracji z możliwością spowiedzi, posiłku oraz Mszy Św. z ks. Biskupem Andrzejem. Wydarzenie miało charakter modlitewny i integrowało młodych przybyłych z całej naszej tarnowskiej diecezji. Synaj umożliwił duchowe umocnienie oraz danie świadectwa swojej wiary, przez 4 tysiące młodych ludzi zgromadzonych w Imię Boże, którzy świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa i chcą pokazać to wszystkim.

Zachęcamy do przejrzenia bogatej relacji z tego wyjątkowego spotkania:

Zobacz więcej:

https://tarnow.gosc.pl/doc/5898771.Sacz-Boga-w-Saczu 

także
https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5898780.Synaj-w-Nowym-Saczu

także
 https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/tysiace-mlodych-ludzi-przyjechalo-do-sacza-wzieli-udzial-w-synaju-zdjecia

także
https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-synaj-tysiace-mlodych-ludzi-przyjechalo-sie-wspolnie-modlic-tanczyc-i-rozmawiac-zdjecia/ar/c1-14477767

Rok 2019 – Odpust w Skrudzinie 

           W piątek, 4 października 2019r., w kaplicy w Skrudzinie obchodziliśmy odpust ku czci świętego Franciszka. O godz.17.00 rozpoczęła się suma odpustowa, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Augustyn Oleksy, od wielu lat mieszkający i pracujący wśród nas.  Przypomniał wszystkim wiernym postać tego wyjątkowego Świętego, jego oddanie oraz umiłowanie Boga i człowieka. Wzywał do tego, by “pokój i dobro” były stale w naszym życiu. Przywołując wezwanie Chrystusa: „Franciszku, odnów mój kościół” kaznodzieja nawoływał, abyśmy przez odnowienie siebie, odnowili Jezusowy Kościół, którym przecież od chrztu świętego jesteśmy.

Po duchowej uczcie mogliśmy odwiedzić  liczne kramy, które stanowią nieodłączny element kulturowy odpustów w naszym kraju.

Za wspólną agapę, po uroczystościach kościelnych, z całego serca dziękujemy naszemu rodakowi, ks. Prałatowi Grzegorzowi. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę i uświetnienie naszej odpustowej uroczystości kierujemy również do ks. Augustyna, wszystkich przybyłych kapłanów, Sióstr Karmelitanek, pani Marii opiekującej się kaplicą w Skrudzinie, gości oraz wszystkich parafian. Niech wezwanie naszego Patrona, św. Franciszka, “Pokój i dobro” stale nam towarzyszy
i rozlewa się na całą naszą parafię.

Zobacz zdjęcia: / galeria /  zdjęcia p. Grzegorz

Rok 2019 – Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II

                    W środę 25 września 2019 r. dzieci z naszej parafii uczęszczające do PSP im. Jana Pawła II w Gołkowicach, aktywnie włączyły się w liturgię Mszy św. dla nauczycieli , wychowawców i katechetów zrzeszonych w Diecezjalnej Rodzinie Szkół, których patronem jest św. Jan Paweł II.

          Eucharystii, w sądeckiej „Opoce”, przewodniczył bp Andrzej Jeż. Chłopcy z LSO zadbali o sprawną oprawę liturgiczną Mszy św. Aleksandra Luty  kl 7 a wykonała psalm, a ośmiu uczniów włączyło się w przygotowaną przez siostrę siostrę Donancję modlitwę wiernych. Młodsze dzieci z kolei przyniosły do ołtarza dary ofiarne.

Ks. Biskup w swojej homilii zwrócił uwagę zebranym: kapłanom, siostrom zakonnym, nauczycielom świeckim, dzieciom i młodzieży że „Każda szkoła to wspólnota łącząca rodziców, dzieci, młodzież i nauczycieli”. Z troską w głosie stwierdził, iż niestety w obecnych czasach dzieci i młodzież są bardziej samotne, „wyobcowane, mają problem z nawiązywaniem relacji zwłaszcza tych rzeczywistych, a nie wirtualnych.”. Dlatego z pełną stanowczością przypomniał zebranym przedstawicielom Rodziny Szkół JP II, że „…zadaniem waszych szkół jest tworzenie wspólnot, pomaganie w budowaniu dobrych, mocnych relacji mistrz – uczeń, koleżeńskich i przyjacielskich między uczniami.” Zaapelował również do nauczycieli: „Stawiajcie wysokie wymagania z nadzieją,
że przyniosą one dobre owoce w życiu uczniów.”

Wszystkim zaangażowanym w głoszenie zasad i norm życia Chrześcijańskiego, głoszonego przez św. Jana Pawła II niech Bóg błogosławi.

Czytaj więcej:  https://tarnow.gosc.pl/doc/5879530.Wymagajcie-z-nadzieja

Zdj. – https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5879551.Spotkanie-Szkol-Jana-Pawla-II-w-Starym-Saczu    /oraz p. Grzegorz :)/

GALERIA:
https://parafiagolkowice.pl/parafia/galeria/

Zbiórka ofiar na dalsze wykonywanie prac w nowym kościele: dalsze wpłaty za malowanie, farby, tynk akustyczny/ zostały wykonane/, musimy wpłacić zadatek na posadzkę i wiele innych prac. Zbieranie ofiar odbędzie się w niedziele:15 i 22 września 2019 r.
Przedstawiciele rad i inne osoby, które zbierały fundusze i wspierające to wielkie dzieło przyjdą do naszych domów i mieszkań. Możemy się z nimi umówić na odpowiedni dla nas czas. Ofiary można wpłacić osobiście w banku; wcześniej zabierając odpowiedni formularz/ który znajduje się przy wyjściu z kościoła, w zakrystii/. Prosimy Panów sołtysów by pomogli zorganizować zbiórkę.
Ofiary składane na budowę kościoła można, trzeba i należy odliczyć od podatku, ale trzeba mieć potwierdzenie wpłaty do banku na swoje nazwisko, czy firmę.
Zostało wykonanych bardzo wiele prac dzięki Waszej pomocy i ofiarności.
Uprzejmie i gorąco proszę, aby wszyscy złożyli ofiary. Zwracamy się do ludzi młodych, którzy pierwsi będą korzystać z nowego kościoła, aby wsparli to piękne dzieło.
Tworząc wspólnotę, działając w jedności dokonamy wielkich i pięknych dzieł.
Bóg zapłać za zrozumienie i wszelką pomoc.

Bóg Zapłać

Rok 2019 – Prehyba

     W niedzielę, 15 września 2019 r. o godzinie 14.00 na Prehybie odbyły się doroczne uroczystości z okazji rocznicy poświęcenia Krzyża Tysiąclecia,. “To tu – jak mówił ks. kaznodzieja – krzyżują się szlaki turystyczne jak dwie belki krzyża. To miejsce licznie odwiedzane przez turystów. To tu wzniesiono Krzyż Tysiąclecia, to tu wg tradycji św. Kinga miała odpoczywać na tym głazie – pięknym pomniku przyrody zwanym Krzesłem św. Kingi. To tu uprzejmość, hojność i wiara życzliwych ludzi, odnowiła ten piękny ołtarz oraz miejsce odpoczynku i zadumy w drodze na szczyt. Chwała im za to… i dzięki! To tu zryw niepodległościowy był zawsze mocny, zryw zwłaszcza oddziału “Grot” i “Zemsta”.
         Tegoroczna uroczystość zbiegła się z uroczystością poświęcenia pomnika upamiętniającego Sądeckich Żołnierzy Wyklętych, Zgrupowania Partyzanckiego “Błyskawica” Józefa Kurasia “Ognia” –  POMNIKA  PAMIĘCI ANTYKOMUNISTYCZNEGO PODZIEMIA NIEPODLEGLOŚCIOWEGO ODDZIAŁU „GROT” I „ZEMSTA” oraz poświęcenia nowego ołtarza. Zgromadziła ona liczną grupę  naszych parafian oraz turystów. Wśród zebranych byli Kombatanci – Żołnierze Niezłomni, Władze Parlamentarne i Samorządowe, Leśnicy, Członkowie Światowego Związku Armii Krajowej, Pracownicy Lasów Państwowych, Związek Podhalan, Poczty Sztandarowe, Szkoły, Harcerze, Delegacje i zaproszeni Goście. Po uroczystej Mszy św., sprawowanej na ołtarzu polowym w int. Ojczyzny, odbył się także Apel Poległych. Po uroczystościach można było poczęstować się wiejskimi kołaczami, które ufundowała Firma „RAJ” – Kinga i Andrzej Stawiarski.

        Wszystkim uczestnikom tej uroczystości składamy serdeczne Bóg zapłać za obecność, a tym samym postawę patriotyczną wobec poległych i żyjących żołnierzy.

PAMIĘTAMY! CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

 Zobacz więcej:
https://parafiagolkowice.pl/parafia/galeria/

Rada Sołecka i Sołtys z Gołkowic Górnych – Józef Kurowski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gołkowic Górnych i Gołkowic Dolnych, na piknik rodzinny w przyszłą niedzielę tj. 8 września 2019 roku od godz. 14.30 na placu przy orliku w Gołkowicach Górnych.

Rada Sołecka i Sołtys z
Gołkowic Górnych – Józef Kurowski

Msza Święta o uzdrowienie duchowe, moralne, emocjonalne, fizyczne i modlitwa wstawiennicza, prowadzona przez Ojca Pacyfika Iwaszko będzie w Parafii w Gołkowicach 30 lipca 2019 roku – wtorek o godzinie 18.00

Msze Święte: 7.00; 9.00 Msza Św. z procesja do czterech ołtarzy o 15.00 w kaplicy i o godz. 16.00.

Odpust ku czci Świętego Antoniego Padewskiego

„Jam jest św. Antoni mam to z woli Najwyższego Pana, iż na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie.
Przeze mnie chorzy,  chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje.
Wszyscy uciekający się na to miejsce, bez łaski nie odejdą”.

Kochani Parafianie oraz Goście przybili do naszej Parafii pw. św. Antoniego z Padwy, przeżywamy czas w którym chwalimy i dziękujemy dobremu Bogu za osobę Św. Antoniego ku czci którego przeżywamy dzisiaj odpust.

W szczególnym dla nas dniu, jakim jest 13.06.2019 – czwartek odpust ku czci św. Antoniego, życzę Wam Kochani, by Św. Antoni którego czcimy, wypraszał dla Nas wszystkie łaski, których potrzebę skrywamy w sercach, które wypowiadamy i o które  będziemy prosić.

W tym roku w czasie odpustu będziemy przezywać 25 – lecie kapłaństwa Ks. Krzysztofa Dynarowicza, proboszcz z Żegiestowa. W latach 1996 do 1998 Ks. Krzysztof  był wikariuszem w naszej Parafii.

Odpust ku czci Świętego Antoniego  w naszej Parafii będzie w środę 13 czerwca 2019 roku

Msze Św.:

7.00

9.00

11.00 – uroczysta suma z procesją. Serdecznie zapraszamy na procesje    

             wszystkie dzieci, dzieci klas III w strojach komunijnych,

            dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do dzwonienia,  

             młodzież sztandary, rodziny seniorów, szkoły Ochotnicza

             Straż Pożarną. Proszę o niesienie feretronów, sztandarów.

             Proszę, aby na odpust przyjść w strojach regionalnych.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

13 CZERWIEC 2019 ROKU 

W czwartek 13 czerwca o godz. 18.00 zapraszam na nabożeństwo fatimskie: Msza Św. procesja z lampionami wokół kościoła.

Będziemy prosić Matkę Bożą Fatimska o wiele potrzebnych nam łask.

Msza Święta o uzdrowienie duchowe, moralne, emocjonalne, fizyczne i modlitwa wstawiennicza, prowadzona przez Ojca Pacyfika Iwaszko będzie w Parafii w Gołkowicach 30 maja 2019 roku – czwartek o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy.

Msze Święte 2 lutego Święto Matki Bożej Gromnicznej

7.00
8.00– Kaplica w Skrudzinie
9.00
10.30
12.00
15.00

W czasie każdej Mszy Św. poświęcenie Gromnic

Msza Św. o uzdrowienie i modlitwa wstawiennicza

 Msza Święta o uzdrowienie duchowe, moralne, emocjonalne, fizyczne i modlitwa  wstawiennicza, prowadzona przez Ojca Pacyfika Iwaszko będzie w Parafii w Gołkowicach 31 stycznia 2019 roku – czwartek o godzinie 18.00. 

Serdecznie zapraszamy