Historia

Akcja katolicka Gołkowice Małopolska

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, działąjcym w oparciu o struktury kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.
Jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej głównym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. Dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu oraz tworzenie nowego sposobu myślenia – dojrzałego i świadomego katolicyzmu.

Zadaniem dla członków Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. Zadaniem jest oddziaływanie na bliskie środowisko, a także tam, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków i w najbliższym otoczeniu, w ścisłym związku z hierarchią Kościoła

PROGRAM DZIAŁANIA NA ROK 2020

 • Grudzień 2019 Udział POAK w parafialnej Wigilii.
 • 01. 2020 Pochód Trzech Króli – organizacja i udział POAK
 • cały rok Modlitwy do Ducha Świętego – przygotowanie i prowadzenie przez członków POAK – trzeci czwartek każdego miesiąca.
 • 02.2020 Adoracja podczas 40-sto godzinnego Nabożeństwa w parafialnym kościele.
 • 02. -1.03.2020 Rekolekcje w Ciężkowicach- udział członków POAK
 • Wielki Post Prowadzenie Drogi Krzyżowej w wyznaczonym terminie w kościele paraf. i kaplicy w Skrudzinie.
 • 1-8.04.2020 Pielgrzymka członków AKDT do Ziemi Świętej.
 • 04.2020 Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce (Procesja Wojciechowa w Bochni).
 • 04.2020 Czytanie Biblii w kościele przez POAK.
 • 05.2020 Międzydiecezjalne spotkanie wszystkich członków AKDT w związku z zakończeniem peregrynacji relikwi i obrazu Jana Pawła II, Patrona AK w Polsce, w setną rocznicę Jego urodzin, w parafii bł. Karoliny Kózki w Tarnowie.
 • maj 2020 Organizacja parafialnej Pielgrzymki majowej i wspólna modlitwa w kaplicy w Skrudznie.
 • 05.2020 Nabożeństwo zorganizowane przez POAK w związku z beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 06.2020 Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę.
 • 06.2020 XV Festyn Parafialny – czynny udział członków POAK – dochód – budowa kościoła w Gołkowicach.
 • 07.2020 Pielgrzymka AK Diecezji Tarnowskiej na Odpust Tuchowski.
 • 09.2020 Jubileusz 25- lecia powstania AK w naszej diecezji.
 • 09.2020 Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata- prowadzona przez POAK przy Pomniku Jana Pawła II w Gołkowicach.
 • 10.2020 XX Dzień Papieski /marsz dla życia i rodziny.
 • 10.2020 Rozpoczęcie 9-cio dniowej Nowenny do Św. Jana Pawła II.
 • Październik Prowadzenie Różańca w kościele i kaplicy w Skrudzinie przez POAK w wyznaczonym dniu.
 • 10.2020 Uroczystość Św. Jana Pawła, patrona Akcji Katolickiej w Polsce.
 • 11.2020 Spotkanie Rady Instytutu Akcji Katolickiej za 2020 r.
 • 11.2020 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej w Polsce.
 • Cały rok Udział członków POAK w wykładach” Nauczanie Społeczne  Jana Pawła II, trzeci semestr.
 • cały rok Praca w Parafialnej Komisji Synodalnej- udział kilku członków POAK.

Asystent Parafialny Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk oraz Jan Gomółka

Dzieła Akcji Katolickiej Gołkowice rok Pański 2020

ORSZAK TRZECH KRÓLI – 6 styczeń 2020. (galeria: https://parafiagolkowice.pl/parafia/galeria/ )

W tym dniu, w godzinach południowych parafia Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach, dołączyła do krajowego OTK po raz trzeci. W 850 miejscach, ale i poza granicami kraju w 18 państwach Ci którzy tworzyli „Orszak” połączyli się opowiadając, tak jak potrafili najlepiej, historię

sprzed dwóch tysięcy lat. Zaprosili wszystkich, aby w Dniu Święta Objawienia Pańskiego, podążyć za Trzema Królami, złożyć pokłon nowo

narodzonemu Jezusowi. „Orszak Trzech Króli” w tym roku w całym kraju przeszedł pod hasłem „CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ”, nawiązując do kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Dziękowaliśmy za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, za „Cud nad Wisłą”, który miał miejsce 100 lat temu, za cuda, które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co dzień.

Aby nawiązać do historii sprzed dwóch tysięcy lat, rozpoczęliśmy sceną

„Wizyta Trzech Króli u Heroda” w parafialnej kaplicy w Skrudzinie.

„Orszak” prowadziła Gwiazda betlejemska, anioły, dzieci, pastuszkowie,

„Kolędnicy Misyjni” w barwnych strojach, parafianie w strojach ludowych, w królewskich strojach podążali konno w bieli zimowego puchu Trzej Królowie.

Z logo „Orszaku”, banerem „Cuda, cuda ogłaszają”, ze śpiewem kolęd na  ustach, kolorowymi koronami na głowach przemierzano 2 km drogę, w stronę kościoła parafialnego w Gołkowicach, gdzie odbyła się kolejna plenerowa scena: „Pokłon Trzech Króli  z darami dla Jezusa : złoto, kadzidło i mirrę „ wręczyli Królowie „Orszaku”. Wszyscy wierni oddali swój pokłon nowo narodzonemu Królowi w obecności Świętej Rodziny.

Parafialny „Orszak” zakończyła  Msza Święta z Eucharystią.

Parafialny „Orszak Trzech Króli” zorganizował POAK Gołkowice przy udziale Ks.  Proboszcza Asystenta POAK  Kazimierza Koszyka.

POAK Jadwiga Gomółka

DRODZY CZŁONKOWIE AKCJI KATOLICKIEJ

 

W tym trudnym czasie, nie możemy realizować Programu działania AK ,

nie możemy modlić się w naszych świątyniach parafialnych,
ale możemy modlić się w świątyniach naszych serc.

Jezus powiedział :

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam……”

 (Mt 7,7 – 12)

Przyjdź Panie /godz.6.00 rano/

Jezu szukam Cię
szukam na pustyni dwóch serc,
biegnę jak dziecko na spotkanie z Tobą.
Duch mój unosi stopy moje
z dala od codzienności, betonowych murów.
Łza z prośbą i modlitwą
kreśli ścieżkę do Ciebie.
Jezu chcę dotknąć Twej szaty -zatrzymać na wieczność.
Całuję ślady na piasku
wyryte miłosną melodią.
Panie powiedziałeś –
„Proście a będzie wam dane,
szukajcie a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam”.
Jezu – tak bardzo proszę
Przyjdź Panie w porywie wiatru
Przyjdź Panie w rozkołysanych koronach drzew
Przyjdź Panie w jasnym obłoku światła Twego
Przyjdź Panie w promyku słońca co sypie sitem po niebie
Przyjdź Panie w radosnym spojrzeniu bliźniego
Przyjdź Panie wczoraj, dziś, jutro
Przyjdź Panie by słuchać głosu Twego
Przyjdź Panie dotknij miłością każdego.
Przyjdź Panie wypowiadam szeptem Twoje Imię
Przyjdź Panie – znajduję pokój w obecności Twojej.

go-ja

Jubileusz AKCJI KATOLICKIEJ – 15-lecie istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Gołkowicach

            23 kwietnia 2020 r. w uroczystość św. Wojciecha – patrona Akcji Katolickiej w Polsce, w naszym kościele zostały odprawione dwie Msze Święte: dziękczynna z okazji 15-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla członków i ich rodzin, a także Asystenta Kościelnego – Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka oraz druga – błagalna o oddalenie koronawirusa, za służby medyczne oraz całą naszą Ojczyznę.

            15 lat temu, 3 IV 2005 r. – dzień po śmierci Jana Pawła II – miało miejsce spotkanie dotyczące założenia Akcji Katolickiej w naszej parafii. To wyjątkowy zbieg okoliczności- swego rodzaju odpowiedź na apel Jana Pawła II, któremu Akcja Katolicka była bardzo bliska. To stowarzyszenie, o które papież upomniał się podczas wizyty biskupów polskich w Watykanie w 1993 r. Jan Paweł II był wielkim propagatorem zaangażowania świeckich w życie Kościoła. To dzięki Janowi Pawłowi II Akcja  Katolicka w Polsce została reaktywowana po 50 latach przymusowej przerwy. W tym roku Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej będzie przeżywać jubileusz 25 – lecia istnienia po reaktywacji. Papież Polak wyrażał nadzieję, iż należący do Akcji Katolickiej nie tylko sami będą wzrastać duchowo i umacniać swoją wiarę, ale że to stowarzyszenie stanie się dla innych ludzi szkołą wiary.

            30 IX 2005 r. dekretem biskupa Wiktora Skworca został erygowany oddział Akcji Katolickiej w parafii Gołkowice. Biskup  mianował prezesem POAK – p. Jana Gomółkę.

Z okazji naszego jubileuszu pragniemy przybliżyć działalność Akcji Katolickiej w naszej parafii.

Akcja Katolicka jest szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Członkowie POAK starają się włączać w różnego rodzaju działania na szczeblu parafialnym, dekanalnym, diecezjalnym, międzydiecezjalnym oraz krajowym. Są również inicjatorami nowych przedsięwzięć, a wszystko to ma ożywiać ducha apostolskiego, budzić odpowiedzialność za Kościół, aby wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi.

 • UDZIAŁ W DIECEZJALNYCH SPOTKANIACH MODLITEWNO-EDUKACYJNYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH NASZEJ DIECEZJI LUB POZA DIECEZJĄ (Nowy Sącz, Pasierbiec, Szczyrzyc, Jamna, Kopalnia Soli w Bochni, międzydiecezjalne: Kraków, Przeczyca, Strachocin).
 • CZYNNY UDZIAŁ W RÓŻNYCH UROCZYSTOŚCIACH W TARNOWIE

– Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej

– Spotkanie Rady Instytutu Akcji Katolickiej

– Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne Akcji Katolickiej w Polsce

 • UDZIAŁ W RÓŻNYCH WYDARZENIACH POZA PARAFIĄ:

– Konferencje w ramach Dnia Społecznego w Gródku nad Dunajcem

– Rekolekcje w Ciężkowicach w okresie Wielkiego Postu

– Misterium Męki Pańskiej w Stadnikach

– Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem  XVI w Kalwarii Zebrzydowskiej 27 V 2006 r. pod hasłem “Trwajcie mocni w wierze”

– Msza św. beatyfikacyjna Jana Pawła II w Rzymie 1 V 2011 r. (przedstawiciel POAK)

– “Różaniec do granic” 7 X 2017 r. w Szczawnicy

– Marsze dla życia i rodziny w ramach Dni Papieskich w różnych miejscach diecezji

– Włączanie się w inicjatywę diecezjalną “Dar dla Afryki” – cegiełka POAK na zakup dzwonu

– Koordynowanie konkursów plastycznych i literackich dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej  w Tarnowie na etapie parafialnym i dekanalnym:

 • “Kapliczki i krzyże przydrożne”
 • “Anioły – duchy niebieskie”
 • “Moja chrzcielnica”
 • “Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II dla Polaków”

– Udział członków POAK w wykładach w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II (UNSJPII), których celem jest przybliżanie nauki społecznej Kościoła

 • UDZIAŁW SPOTKANIACH DEKANALNYCH

– w parafii św. Elżbiety w Starym Sączu

– w parafii w Barcicach

– w parafii w Podegrodziu

 • UDZIAŁW RÓŻNYCH UROCZYSTOŚCIACH NA TERENIE PARAFII

– Wspólne przeżywanie rekolekcji, odpustów św. Antoniego i św. Franciszka, misji świętych

– Czynne zaangażowanie w peregrynację relikwii bł. Karoliny Kózkówny 4 IV 2008 r.

– Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego i peregrynacja relikwii bł. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny 17-18 IX 2013

– Nawiedzenie obrazu i relikwii św. Jana Pawła II w kościele parafialnym

19-20 V 2019 r. jako przygotowanie do Jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej i 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

– Coroczny udział w spotkaniach wigilijnych w Domu Weselnym “Zacisze” (wspólnie z różnymi grupami i stowarzyszeniami działającymi w naszej parafii)

 • PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNYCH MODLITW:

– Modlitwa różańcowa w kościele parafialnym i kaplicy w Skrudzinie

– Przygotowanie i prowadzenie adoracji podczas 40-godzinnego nabożeństwa

– Droga Krzyżowa

– Modlitwa różańcowa w radio RDN

– Prowadzenie modlitwy pod pomnikiem św. Jana Pawła II w ramach międzynarodowej inicjatywy “Koronka na ulicach miast świata”

– Coroczne organizowanie pielgrzymki parafialnej z Gołkowic do Skrudziny połączonej z nabożeństwem majowym. Modlitwy za prezydenta Polski i parlamentarzystów

– Indywidualna modlitwa członków AK za poszczególnych kapłanów i diakonów Diecezji Tarnowskiej od Wielkiego Czwartku przez miesiąc

– Organizowanie Orszaku Trzech Króli z kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie do kościoła parafialnego w Gołkowicach w 2018 r.

– Czytanie fragmentów Biblii w ramach niedzieli biblijnej w kościele parafialnym w Gołkowicach

– Prowadzenie Nowenny do św. Jana Pawła II z okazji uroczystości św. Jana Pawła II – pierwszorzędnego patrona AK od 2017 r.

– Zaangażowanie w przygotowanie Misterium Męki Pańskiej prezentowanej w kościele parafialnym w Gołkowicach i różnych kościołach na terenie diecezji

– Zaangażowanie w organizację Festynu Parafialnego, pozyskiwanie funduszy  przeznaczonych na budowę świątyni od 2006 r.

– Ofiarowanie gongu do nowego kościoła w VI 2017 r. przy okazji poświęcenia placu pod budowę kościoła

– Przygotowanie nabożeństwa w intencji kapłanów – rodaków i kapłanów pracujących w naszej parafii w latach 1911-2010 z okazji Roku Kapłańskiego 2009-2010

– Comiesięczna modlitwa do Ducha Świętego (III czwartek miesiąca) od V 2016 r. Intencje modlitewne uzależnione od aktualnych wydarzeń religijnych

 • OPRACOWYWANIE I PREZENTACJA TEMATÓW FORMACYJNYCH NA PARAFIALNYCH SPOTKANIACH W CELU POGŁĘBIANIA WIARY
 • SPOTKANIE Z BISKUPEM STANISŁAWEM BUDZIKIEM w 2006 r. i BISKUPEM ANDRZEJEM JEŻEM w 2017 r. W RAMACH WIZYTACJI KANONICZNEJ
 • PRACE KILKU CZŁONKÓW POAK W SPOTKANIACH ZESPOŁU SYNODALNEGO
 • WSPÓLNIE Z CARITASEM ORGANIZOWANIE POMOCY RODZINOM POTRZEBUJĄCYM Z BANKU ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE od VI 2006 r.

           Nasz parafialny oddział współpracuje z Akcją Katolicką poszczególnych parafii dekanatu. Gościliśmy również na przestrzeni tych kilkunastu lat Asystentów Diecezjalnych: ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka oraz ks. dra hab. Jana Bartoszka, prezesa p. Wacława Prażucha i p. Prezes Bożenę Kwitowską.

Zaangażowanie naszych parafian w działalność AK zostało docenione – kilka osób otrzymało z rąk ks. Biskupa Medal “Dei Regna Servive” – “Służyć Królestwu Bożemu”.

           Słowa szczególnego podziękowania kierujemy do naszego Asystenta Kościelnego – Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka, za wielkie serce, otwartość na drugiego człowieka i wszelką pomoc. Bóg zapłać!

Sekretarz POAK Maria Masternak