OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej.

W roku 2020 Akcja Katolicka w diecezji tarnowskiej będzie przeżywać jubileusz 25-lecia istnienia po reaktywacji. Rok 2020 to także setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który od 2017 r. jest pierwszorzędnym patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Akcja Katolicka chce dobrze przygotować się w wymiarze duchowym do tych wydarzeń.

W związku z tym zrodził się pomysł, aby urządzić w naszej diecezji peregrynację obrazu i relikwii św. Jana Pawła II po parafiach, w których istnieją oddziały Akcji Katolickiej. Peregrynacja rozpocznie się 18 maja 2019 r. przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu i zakończy rok później, 18 maja 2020 r. w Tarnowie w kościele bł. Karoliny Kózkówny w setną rocznicę urodzin Papieża Polaka. Hasłem peregrynacji będą słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas inauguracji pontyfikatu na Placu św. Piotra w Rzymie: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Peregrynacja obejmie blisko 200 parafii w diecezji tarnowskiej.

Akcja Katolicka była bliska św. Janowi Pawłowi II. Nawiedzenie obrazu i relikwii św. Jana Pawła II – patrona Akcji Katolickiej w Polsce po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej to czas pochylenia się i refleksji nad nauczaniem Papieża – Polaka. To okazja otwierania serc ludzkich na Boże dary wzniecania zapału apostolskiej gorliwości , by orędzie ewangeliczne nieść światu.

Cele związane z peregrynacją są następujące:

  1. duchowe przygotowanie do jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej
  2. uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – patrona AK w Polsce
  3. modlitwa w intencji Pasterza Diecezji Tarnowskiej Biskupa Andrzeja Jeża i za podjęte przez niego dzieło V Synodu
  4. ożywienie i zaktywizowanie działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
  5. propagowanie osoby i nauczania Papieża z Polski
  6. modlitwa w intencji Księży Asystentów oraz w intencji członków zwyczajnych i honorowych AK
  7. modlitwa o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego