V Niedziela Wielkiego Postu 21 marzec 2021 r.

7.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

8.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną w kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie

9.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

10.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

12.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św.

14.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św.  – w kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie

16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św.

Poniedziałek – Dzień Spowiedzi Świętej 22 marzec  2021 r.

Spowiedź od godz. 9.00 do 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30

10.45 – 11.45 : Kaplica Św. Franciszka w Skrudzinie i od godz. 14.00 do 17.00 z przerwą od 15.30 do 16.00 .

8.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

10.00  – Msza Święte i nauka rekolekcyjna dla wszystkich

11.00 –  spowiedź święta

16.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy pw. Św. Franciszka  w Skrudzinie

18.00 – Msza Św.  z nauką rekolekcyjną ogólną

Wtorek 23 marzec 2021  r.

  8.00 – Msza Św. z nauka rekolekcyjną ogólną        

16.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy pw. Św. Franciszka  w Skrudzinie

18.00 – Msza  Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

20.00 – Droga Krzyżowa z nauka dla wszystkich .

 Środa – zakończenie rekolekcji 24 marca 2021 r.

8.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

14.00 – Msza Św. dla seniorów oraz chorych i cierpiących. ( Sakrament namaszczenia chorych)16.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy pw. Św. Franciszka w Skrudzinie

18.00 – Msza  Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

Rekolekcje będzie głosił Ks. dr Tomasz  Janik

Jak dobrze przeżyć  rekolekcje 

Już niedługo rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Mają one nas przygotować do właściwego przeżycia świąt Wielkanocnych. Wejdziemy przecież w ostatni etap tego okresu. Nasze myśli coraz częściej będziemy kierować ku męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.  To znak dla nas wszystkich, że pozostało już niewiele czasu aby się dobrze przygotować do najlepszego duchowego przeżycia świąt. Nie tylko trzeba zrobić porządki w domu, przygotować wiele smacznych potraw, ale przede wszystkim mamy oczyścić nasze serca i przygotować swe wnętrze na przyjęcie Zmartwychwstałego Pana.

          Rekolekcje czyli rozpoczęcie cze­goś od nowa, powrót do pierwotnej gorliwości, rozpalenie na nowo w sobie tej gorliwości i miłości. A co najważniejsze rekolekcje to umocnienie swej wiary. Może przez ostatnie tygodnie ta wiara zaczyna w nas słabnąć. Może przyszły na nas różne doświadczenia, trudności.

          Co zrobić, aby dobrze przeżyć rekolekcje? Po pierwsze się do nich przygotować. Najważniejsza jest modlitwa. Modlitwa w intencji ojca rekolekcjonisty. Chociaż jeszcze go nie znamy, chociaż jeszcze go nie widzieliśmy, ale już teraz powinniśmy się modlić w jego intencji. Aby wspierał go Duch Święty podczas przygotowywania się do rekolekcji i podczas ich prowadzenia.

        Czas rekolekcji jest czasem świętym i nie powinniśmy zaśmiecać swego umysłu i serca rzeczami zbędnymi. Więcej czasu poświęcić na modlitwę, na refleksję nad własnym życiem.

         Nauczyć się słuchać. Człowiek nie potrafi słuchać. Lubimy dużo mówić, zasypujemy ludzi, a nawet samego Boga potokiem słów. Wypowiadanych czasem bez większego zastanowienia. A gorzej jest ze słuchaniem.  

        Rekolekcji nie głosi kapłan ale sam Bóg. Rekolekcjonista jest tylko narzędziem w ręku Boga. I na nic pomogą nawet najpiękniejsze konferencje, najpiękniejszym głosem wypowiedziane, wspaniałe przykła­dy, porywające historie jeżeli ja sam nie otworzę swego serca na głoszoną prawdę.

To ode mnie samego zależy czy te rekolekcje będą udane, czy też nie. Nie wystarczy tylko przyjść i wysłuchać tych paru konfe­rencji, należy to wszystko o czym powie nam rekolekcjonista zacząć wprowadzać w życie.

By dobrze i owocnie przeżyć rekolekcje zastosuj zasadę trzech kroków:

–  wejdź cały

Oznacza, że aby jak najowocniej przeżyć rekolekcje, należy zaangażować się w nie w możliwie najpełniejszy sposób.

Chodzi po prostu o hojność. Więcej czasu na czytanie Pisma Świętego, rozmyślanie i modlitwę. To okres, w którym można spróbować podjąć staranie o to, aby wszystko, co robię było poprzedzone i zakończone modlitwą, wypełnione modlitwą, aby stało się modlitwą. Dlaczego? Bo to modlitwa decyduje o jakości rekolekcji.

–  pozostań sam

Jest to zaproszenie, by na ten czas odciąć się od wszystkiego, co zbędne, co może być nawet jakąś przeszkodą.

Chodzi zatem o wyjście na pustynię, która pozbawia zabezpieczeń. Jest to też czas, w którym warto postarać się o częstszy, lepszy wypoczynek oraz sen. 

 – wyjdź inny

Ostatni krok prowadzi do wyjścia z pustyni, na której dokonała się zmiana. Jaka? Taka, która pozwoliła na nowo podjąć i pogłębić moje nawrócenie.

Nie musi chodzić tu o całkowitą zmianę. Czasem bywa tak, że najważniejsze jest, abym wyszedł z rekolekcji przynajmniej z nadzieją, iż moje życie może się zmienić, oraz że towarzyszy mi w tym sam Bóg.

  Na dobre i owocne przeżycie rekolekcji oraz spowiedzi wielkopostnej życzymy Bożego błogosławieństwa.