Ogłoszenia parafialne 22 kwietnia 2019 r

 1. Przeżywamy II Dzień Świat Wielkanocnych. Msze Św. o godz. 7.00; 8:00 w Skrudzinie; o 9:00; 10:30 i 12:00 . Nie będzie Nieszporów i Mszy Św. po południu;
 2. Bóg zapłać za  ofiary składane na  budujący się nowy kościół.   
 3.  Trwamy w Oktawie Wielkanocy. Codziennie przed Mszą Św. wieczorną modlitwy do Miłosierdzia Bożego
 4. We wtorek  o 17.40 koronka i nowenna do Św. Antoniego.
 5. W środę o 17.30 Godzinki nowenna do MB Nieustającej Pomocy
 6. W czwartek modlitwy do Św. Rity.
 7. Ze względu na Oktawę Wielkanocy w piątek nie ma postu.
 8.  Przyszła Niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego – Święto Caritas.
 9. W piątek zapraszamy na spotkanie dzieci klas III i jednego z rodziców na godz. 18.00 Msza Św. po Mszy Św. próba generalna przed uroczystością I Komunii Św.
 10.  W przyszłą niedzielę do puszek będą zbierane ofiary na Caritas – pomoc osobom i rodzinom potrzebującym.  
 11.  W przyszłą niedzielę Nieszpory i Msza Św.; o godz. 15.00.  
 12.  W  imieniu  całej Parafii dziękuje za przygotowanie kościoła, dekoracji, wykonanie ciemnicy i grobu,  liturgii, prowadzenie adoracji. Dziękuję:księdzu Katechecie Arturowi, Ks. Kanonikowi; Ks. Prałatowi Augusty Oleksy; Siostrom zakonnym ( Siostrze zakrystiance Witosławie; Siostrze Nazarii, Siostrze Chiarze ;  wszystkim Siostrom – na ręce Siostry przełożonej Donancji; Za wszelką pomoc: Michałowi Witnik, Mateuszowi Witnik, Michałowi Ogorzały,  Markowi Dąbrowskiemu, Rafałowi Konieczny, Marianowi Dąbrowskiemu, Antoniemu Koniecznemu.  Szafarzom Eucharystii; Klerykowi Pawłowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach ( za czuwanie i udział w procesjach)Różom Różańcowym, Kołu Radia Maryja, młodzieży starszej i młodszej, dzieciomDziewczęcej Służbie Maryjnej; Bractwu Dzieciątka Jezus; Liturgicznej Służbie Ołtarza.Panom za śpiewy, za Mękę Pańska: Ryszardowi Lorczyk, Andrzejowi Kałuziński i Organiście Stanisławowi Adamczyk. Organistom: Pawłowi Kozieńskiemu i Leszkowi Stawiarskiemu. Chórowi Parafialnemu na ręce Pani Ilony Jagieła Orkiestrze ( na ręce Pana Leszka Stawiarskiego)Panu Grzegorzowi Gorczowski za prowadzenie kroniki i strony internetowej.Ceremoniarzom – Jan Gancarczyk, Tomasz Zabrzański  i  Marcin Krzak, wszystkim lektoromBóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu. Siostrom za przywiezienie i ułożenie kwiatów.  Wszystkim za wszelkie dobro. Za świadectwo wiary i miłości.  Piękny udział w adoracjach i nabożeństwach.          
 13.  W imieniu całej parafii dziękuję za ofiary na kościół:
 14. Z nagrody za palmy: I miejsce: Michał, Marcin i Mateusz  Ogorzały z rodziną;
 15. Z nagrody za I miejsce Madzia Kwiatkowska ze Skrudziny
 16. Stanisława i Julian Obrzud – Naszacowice
 17. Osoby i Rodziny, które wpłaciły ofiary na konto parafialne i anonimowym.
 18.   Można nabyć różne gazety.
 19. Od wtorku będą wykonywane tynki akustyczne. W nowym kościele; są montowane parapety wewnętrzne.
 20.   Zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej ….patrz kartka………..