ODPUST ŚW.FRANCISZEK Z ASYŻU W SKRUDZINIE – 04.10.2019