ODPUST MB Z GÓRY KARMEL – GOŁKOWICE OŁTARZ POLOWY SIOSTRY KARMELITANKI